Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghệ thuật vẽ móng đơn giản cho người mới bắt đầu: móng tay hoa

Easy nail art for beginners flower nails

12.196 lượt xem
THEO DÕI1725

Nghệ thuật vẽ móng đơn giản cho người mới bắt đầu: móng tay hoa


Một số câu tiếng anh trong video:
- Create some simple flowers = Hãy tạo những bông hoa đơn giản
- Here is a simple trick = Đây là mẹo đơn giản
- to help it last as long as possible = để giúp sơn giữ được lâu hơn.


Trong video có 2 chỗ dịch chưa chuẩn hẳn các bạn thử tìm xem nhé


 


.

Luyện Nghe Từ