Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Làm cà phê latte nghệ thuật hình trái tim như thế nào?

How to make a latte art heart?

532 lượt xem
THEO DÕI33

Làm cà phê latte nghệ thuật hình trái tim như thế nào?-How to make a latte art heart?

Luyện Nghe Từ