Đang tải video...
<< >>

English For You - Lesson 20: What did you do yesterday?

Beginner Levels Bài 20

TVCC2
TVCC2 321
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 31-10-2015
8,120 lượt xem


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>