Đang tải video...
<< >>

Anna Clendening: Nervous Singer Delivers Stunning "Hallelujah" Cover - America's Got Talent 2014

Anna Clendening: Nervous Singer Delivers Stunning "Hallelujah" Cover - America's Got Talent 2014

Got Talent
Got Talent 33
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 25-06-2015
6,476 lượt xem


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>