Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Michael Jackson Dạy Michael Jordan Nhảy

Michael Jackson Teaches Michael Jordan to Dance

396 lượt xem
THEO DÕI79

Michael Jackson Dạy Michael Jordan Nhảy-Michael Jackson Teaches Michael Jordan to Dance

Luyện Nghe Từ