Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Chris Tucker Nói Về Michael Jackson

Chris Tucker Talks about Michael Jackson

128 lượt xem
THEO DÕI62

Chris Tucker Nói Về Michael Jackson-Chris Tucker Talks about Michael Jackson

Danh mục Video Hài
Luyện Nghe Từ