Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Người mẫu nói về phong cách Trang phục hàng hiệu

Models Talk About Style Designer Clothes

7.064 lượt xem
THEO DÕI 1888

Học tiếng Anh Người mẫu nói về phong cách Trang phục hàng hiệu - Models Talk About Style Designer Clothes 


Designer clothes là từ để chỉ trang phục do các nhà thiết kế tạo ra và thường mang logo thương hiệu của nhà thiết kế đó. Đây là video phỏng vấn các người mẫu trong tuần lễ thời trang tại Paris về phong cách hàng hiệu của họ.

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu