Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Britney Spears and Christina Aguilera: Đánh giá từ khía cạnh âm nhạc truyền hình!

Britney Spears and Christina Aguilera: New music & TV judges!

4.559 lượt xem
THEO DÕI1708

Britney Spears and Christina Aguilera: Đánh giá từ khía cạnh âm nhạc truyền hình!


Cuộc chiến năm 2013 giữa 2 ngôi sao nhạc pop
là Chistina Aguilera và Britney Spears-từ âm nhạc cho đến đời sống và bạn sẽ là người đưa ra nhận định cuối cùng! Hãy theo dõi hai đối thủ nhạc pop nổi tiếng này cạnh tranh nhau như thế nào bạn nhé!


 

Luyện Nghe Từ