Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Colors of the Wind - Sắc Màu Của Ngọn Gió

Irene Bedard (Nhạc phim Công Chúa Da Đỏ)

5.439 lượt xem
THEO DÕI 202

Blue corn moon:


Corn (noun): ngô, cây ngô, hạt ngô


Theo giải thích của Mr Stephen Schwartz - tác giả lyrics của bài hát - cụm từ "blue corn moon" chính xác phải là "green corn moon". Vì theo bộ tộc của Pocahontas - một trong những bộ tộc da đỏ ở Châu Mỹ - mỗi một "month" được gọi là một "moon" và họ đặt tên tháng đó theo những đặc điểm của tháng đó. Đó là lý do tại sao có cụm từ "green corn moon". Nhưng vì cụm từ "green corn moon" đặt trong bài hát không hợp, nên tác giả đã đổi “green” thành “blue”. Hơn nữa, một lý do khác để tác giả có ý tưởng này là vì trong tiếng Anh cũng thường có cụm từ "blue moon".

Danh mục: Giọng Nữ

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu