Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Colors of the Wind - Sắc Màu Của Ngọn Gió

Irene Bedard (Nhạc phim Công Chúa Da Đỏ)

888 lượt xem
THEO DÕI52

Blue corn moon:


Corn (noun): ngô, cây ngô, hạt ngô


Theo giải thích của Mr Stephen Schwartz - tác giả lyrics của bài hát - cụm từ "blue corn moon" chính xác phải là "green corn moon". Vì theo bộ tộc của Pocahontas - một trong những bộ tộc da đỏ ở Châu Mỹ - mỗi một "month" được gọi là một "moon" và họ đặt tên tháng đó theo những đặc điểm của tháng đó. Đó là lý do tại sao có cụm từ "green corn moon". Nhưng vì cụm từ "green corn moon" đặt trong bài hát không hợp, nên tác giả đã đổi “green” thành “blue”. Hơn nữa, một lý do khác để tác giả có ý tưởng này là vì trong tiếng Anh cũng thường có cụm từ "blue moon".

Danh mục Giọng Nữ
Luyện Nghe Từ