Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

nói về 10 công việc trong tiếng Anh

10 WORK Expressions in English

1.551 lượt xem
THEO DÕI468

nói về m10 công việc trong tiếng Anh

Luyện Nghe Từ