GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Từ vựng tiếng Anh

Lọc theo:

Cách sử dụng "Look" trong tiếng Anh

6.417 lượt xem
4 years ago
Cách sử dụng "Look" trong tiếng Anh -Look after: trông nom, chăm sóc. -Look about: đợi chờ. -Look for: tìm kiếm -Look about for: tìm kiếm; -Look forward to: mong đợi...

Cụm động từ đi với "Come"

7.127 lượt xem
4 years ago
 ????  Cụm động từ đi với "Come"  ????  ???? to come up => tới gần, đến gần (ai, một nơi nào) ???? to come upon => tấn công bất thình lì...

31 từ tiếng Anh đẹp nhất

1.368 lượt xem
4 years ago
31 từ tiếng Anh đẹp nhất do Hội đồng Anh (Bristish Council) tuyển chọn Theo tín ngưỡng xa xưa, người ta tin rằng ngôn ngữ có thể được lắng nghe bởi các vị thần cai quản thời gia...

Những cụm từ đi kèm với "No"

1.861 lượt xem
4 years ago
Những cụm từ đi kèm với "No"   No problem : Dễ thôi No way : Còn lâu No offense: Không phản đối No choice : Hết cách, No hard feeling : Không giận c...

Từ vựng tiếng Anh liên quan tới công việc

1.633 lượt xem
4 years ago
51 từ vựng liên quan trong công việc: 1. job /dʒɔb/: việc làm 2. CV (viết tắt của curriculum vitae): sơ yếu lý lịch 3. career /kə’riə/: nghề nghiệp 4. application form /&ae...

???? TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOẠI GIA VỊ ????

7.906 lượt xem
4 years ago
    ???? Saffron ['sæfrən]: nghệ ???? Garlic [´ga:lik] : củ tỏi ???? Leek [li:k]: tỏi tây ???? Ginger ['dʒindʒə]: củ gừng ???? Blue ginger [blu:] ['dʒindʒə]: củ ...

???? Từ vựng về các loại hải sản ????

3.319 lượt xem
4 years ago
???? Từ vựng về các loại hải sản ????    ???? Crab (s) /kræb/ => con cua ???? Fish /fɪʃ/ => con cá ???? Squid /skwid/ => con mực ???? Mu...

Gonna, gotta, wanna nghĩa là gì

83.033 lượt xem
4 years ago
Cách viết tắt của Gonna, Gotta, Wanna  Xem Bức ảnh dưới đâ bạn sẽ hiểu cấu trúc chung để tạo nên những từ viết tắt này. Gonna = Sắp sửa Gotta = Cần phải wanna = Muốn Lamma = Để tôi Gimme = Đưa tôitôi Outta = Cút...

Những từ vựng về ngành "Xuất nhập khẩu"

7.656 lượt xem
4 years ago
Những từ vựng về ngành "Xuất nhập khẩu"   1. Những từ vựng hay dùng •    Customs(n): /´kʌstəmz/ => Thuế nhập khẩu, hải quan •    Import: /im´pɔ:t/ => Sự nhập khẩu(n), nhập khẩu(v) •    Export: /iks´pɔ:t/ =...

Danh sách từ vựng chuyên ngành Kinh tế chủ đề Sản xuất hàng hóa

2.849 lượt xem
4 years ago
Danh sách từ vựng về kinh tế, chuyên ngành sản xuất hàng hóa. - Produced in Vietnam: Sản xuất tại Việt Nam +Produce (n): Sản phẩm, sản lượng, kết quả (v): Đưa ra, sản x...

Cách phân biệt Under và Below

2.135 lượt xem
4 years ago
PHÂN BIỆT "UNDER" VÀ "BELOW"     GIỐNG NHAU: a. “Below” và “under” đều là giới từ, có nghĩa là “bên...

MỘT SỐ CỤM TỪ THÔNG DỤNG VỚI "MAKE"

1.789 lượt xem
4 years ago
Sau đây là một số cụm từ thông dụng với động từ “make”, Thường thì ta sẽ nghĩ ngay đến nghĩa thông dụng của nó là "Làm". Nhưng thực tế cụm từ này rất hay được dùng rộng rãi hơn với những cấu trúc khác nhau, tùy v...

Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

30.579 lượt xem
4 years ago
Danh sách Bảng động từ Bất quy tắc Xem video phát âm động từ bất quy tắc   Infinitive Past Past participle Nghĩa abide abode abode Trú ngụ,chịu đựng arise arose arisen Nổi dậy, nổi lên awake awoke awoke, awaked...

Bảng giới từ và các cách dùng thông dụng

31.136 lượt xem
4 years ago
Bảng giới từ và các cách dùng thông dụng 1.OF Ashamed of : xấu hổ về… Afraid of : sợ, e ngại… Ahead of ; trước Aware of : nhận thức Capable of : có khả nă...

Hỏi thăm trong giao tiếp tiếng Anh.

3.333 lượt xem
4 years ago
Đã lâu chúng ta không gặp người thân, bạn bè hay mới gặp lần đầu, trong trường hợp này các bạn thường sẽ nói những chuyện gì đầu tiên? H...

Một số mẫu câu dùng cho thảo luận về chủ đề phim ảnh

6.092 lượt xem
4 years ago
Một số mẫu câu dùng cho thảo luận về chủ đề phim ảnh Dưới đây là một số mẫu câu thường dùng khi thảo luận về chủ đề phim ảnh. Trong quá trình học nhóm,...