GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Từ vựng tiếng Anh

Lọc theo:

Cách sử dụng "Look" trong tiếng Anh

3.751 lượt xem
3 năm trước
Cách sử dụng "Look" trong tiếng Anh -Look after: trông nom, chăm sóc. -Look about: đợi chờ. -Look for: tìm kiếm -Look about for: tìm kiếm; -Look forward to: mong đợi...

Cụm động từ đi với "Come"

6.215 lượt xem
3 năm trước
 ????  Cụm động từ đi với "Come"  ????  ???? to come up => tới gần, đến gần (ai, một nơi nào) ???? to come upon => tấn công bất thình lì...

31 từ tiếng Anh đẹp nhất

1.123 lượt xem
3 năm trước
31 từ tiếng Anh đẹp nhất do Hội đồng Anh (Bristish Council) tuyển chọn Theo tín ngưỡng xa xưa, người ta tin rằng ngôn ngữ có thể được lắng nghe bởi các vị thần cai quản thời gia...

Những cụm từ đi kèm với "No"

1.310 lượt xem
3 năm trước
Những cụm từ đi kèm với "No"   No problem : Dễ thôi No way : Còn lâu No offense: Không phản đối No choice : Hết cách, No hard feeling : Không giận c...

Từ vựng tiếng Anh liên quan tới công việc

1.321 lượt xem
3 năm trước
51 từ vựng liên quan trong công việc: 1. job /dʒɔb/: việc làm 2. CV (viết tắt của curriculum vitae): sơ yếu lý lịch 3. career /kə’riə/: nghề nghiệp 4. application form /&ae...

???? TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOẠI GIA VỊ ????

5.653 lượt xem
3 năm trước
    ???? Saffron ['sæfrən]: nghệ ???? Garlic [´ga:lik] : củ tỏi ???? Leek [li:k]: tỏi tây ???? Ginger ['dʒindʒə]: củ gừng ???? Blue ginger [blu:] ['dʒindʒə]: củ ...

???? Từ vựng về các loại hải sản ????

2.865 lượt xem
3 năm trước
???? Từ vựng về các loại hải sản ????    ???? Crab (s) /kræb/ => con cua ???? Fish /fɪʃ/ => con cá ???? Squid /skwid/ => con mực ???? Mu...

Gonna, gotta, wanna nghĩa là gì

25.954 lượt xem
3 năm trước
Cách viết tắt của Gonna, Gotta, Wanna  Xem Bức ảnh dưới đâ bạn sẽ hiểu cấu trúc chung để tạo nên những từ viết tắt này. Gonna = Sắp sửa Gotta = Cần phải wanna = Muốn Lamma = Để tôi Gimme = Đưa tôitôi Outta = Cút...

Những từ vựng về ngành "Xuất nhập khẩu"

7.359 lượt xem
3 năm trước
Những từ vựng về ngành "Xuất nhập khẩu"   1. Những từ vựng hay dùng •    Customs(n): /´kʌstəmz/ => Thuế nhập khẩu, hải quan •    Import: /im´pɔ:t/ => Sự nhập khẩu(n), nhập khẩu(v) •    Export: /iks´pɔ:t/ =...

Danh sách từ vựng chuyên ngành Kinh tế chủ đề Sản xuất hàng hóa

2.519 lượt xem
3 năm trước
Danh sách từ vựng về kinh tế, chuyên ngành sản xuất hàng hóa. - Produced in Vietnam: Sản xuất tại Việt Nam +Produce (n): Sản phẩm, sản lượng, kết quả (v): Đưa ra, sản x...

Cách phân biệt Under và Below

1.283 lượt xem
3 năm trước
PHÂN BIỆT "UNDER" VÀ "BELOW"     GIỐNG NHAU: a. “Below” và “under” đều là giới từ, có nghĩa là “bên...

MỘT SỐ CỤM TỪ THÔNG DỤNG VỚI "MAKE"

1.319 lượt xem
3 năm trước
Sau đây là một số cụm từ thông dụng với động từ “make”, Thường thì ta sẽ nghĩ ngay đến nghĩa thông dụng của nó là "Làm". Nhưng thực tế cụm từ này rất hay được dùng rộng rãi hơn với những cấu trúc khác nhau, tùy v...

Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

21.452 lượt xem
3 năm trước
Danh sách Bảng động từ Bất quy tắc Xem video phát âm động từ bất quy tắc   Infinitive Past Past participle Nghĩa abide abode abode Trú ngụ,chịu đựng arise arose arisen Nổi dậy, nổi lên awake awoke awoke, awaked...

Bảng giới từ và các cách dùng thông dụng

21.190 lượt xem
3 năm trước
Bảng giới từ và các cách dùng thông dụng 1.OF Ashamed of : xấu hổ về… Afraid of : sợ, e ngại… Ahead of ; trước Aware of : nhận thức Capable of : có khả nă...

Hỏi thăm trong giao tiếp tiếng Anh.

2.889 lượt xem
3 năm trước
Đã lâu chúng ta không gặp người thân, bạn bè hay mới gặp lần đầu, trong trường hợp này các bạn thường sẽ nói những chuyện gì đầu tiên? H...

Một số mẫu câu dùng cho thảo luận về chủ đề phim ảnh

4.702 lượt xem
3 năm trước
Một số mẫu câu dùng cho thảo luận về chủ đề phim ảnh Dưới đây là một số mẫu câu thường dùng khi thảo luận về chủ đề phim ảnh. Trong quá trình học nhóm,...