Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Bài 37: Bữa tối có những gì.

English For You - Lesson 37: What's for dinner

6.238 lượt xem
THEO DÕI2970

English For You - Lesson 37: What's for dinner -  Bữa tối có những gì.  
Học tiếng Anh qua chương trình English for you cấp độ 2: Bữa tối có những gì? - bài học hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn những tình huống những ngữ pháp về "may and might" , "What's for dinner".


Xem English For You 2 (Phần tiếp theo)


 


 

Luyện Nghe Từ