Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Bài 35: Các hoạt đông

English For You 2 - Lesson 35: Activities

3.985 lượt xem
THEO DÕI2989

English For You 2 - Lesson 35: Activities 

Tiếp tục với bài 35, hãy xem trong bài này cô giáo sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức gì, những tình huống thực tế, những ví dụ minh họa điển hình nhất mà cô cùng các học viên đưa ra làm rõ hơn chủ đề buổi học hôm nay nhé. 

 

Luyện Nghe Từ