Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Bài 32: Vị trí

English For You 2 - Lesson 32: Location

3.360 lượt xem
THEO DÕI2989

English For You 2 - Lesson 32: Location 

English For You là chương trình học tiếng anh rất phổ biến trên thế giớ, và ở Việt Nam cũn rất thông dụng. Nhiều người chuyền tay nhau những bộ DVD này, cũng như chia sẻ cho nhau những link video.

Cùng cô Nicole học bài tiếp theo với các giới từ chỉ thời gian, cũng như giới từ chỉ nơi chốn. Đầu tiên hãy sử hãy học những từ vựng mới liên quan đến giới từ chỉ địa điểm. Hãy theo dõi chi tiết bài học và ghi chú những kiến thức để nhớ lâu hơn nha. 

 

 

Luyện Nghe Từ