Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Beginner Levels Bài 26: Hỏi tôi một câu hỏi

English For You - Lesson 26: Ask Me A Question

4.276 lượt xem
THEO DÕI727

English For You - Lesson 26: Ask Me A Question

Trong bài này các bạn sẽ được học cách đặt câu hỏi và câu trả lời với những từ để hỏi thông dụng nhất như:

where/when/what/which/who và How


Xem thêm cấu trúc: where/when/what/which/who +S+V trong bài hát thinking of you để hiểu thêm cách dùng với những câu hỏi này.
Xem thêm các dạng câu hỏi với từ để hỏi là How

 


Chúc các bạn học thành công!


Click tại đây Để Học Tiếng Anh
Phụ Đề Anh Ngữ Thông Minh

Luyện Nghe Từ