Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Beginner Levels Bài 26: Hỏi tôi một câu hỏi

English For You - Lesson 26: Ask Me A Question

8.219 lượt xem
THEO DÕI 826

English For You - Lesson 26: Ask Me A Question

Trong bài này các bạn sẽ được học cách đặt câu hỏi và câu trả lời với những từ để hỏi thông dụng nhất như:

where/when/what/which/who và How


Xem thêm cấu trúc: where/when/what/which/who +S+V trong bài hát thinking of you để hiểu thêm cách dùng với những câu hỏi này.
Xem thêm các dạng câu hỏi với từ để hỏi là How

 


Chúc các bạn học thành công!


Click tại đây Để Học Tiếng Anh
Phụ Đề Anh Ngữ Thông Minh

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu