Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Bài 27: Tôi không biết

English For You - Lesson 27: I don't know

9.741 lượt xem
THEO DÕI 826

English For You - Lesson 27: I don't know
Bài 27: Tôi không biết


Trong bài này các bạn sẽ được học cách sử dụng:
- Some va Any
- Everyone và Everybody


Xem thêm bài viết về các lỗi cơ bản khi học tiếng anh trong đó có lỗi hay mắc phải khi dùng some và any.


Tại sao trên mạng cũng như nhiều giao trình về tiếng Anh đều có nhiều bài đề cập đến some và any cũng như trong khuôn khổ bài học này dài khoảng 60 phút lại chỉ đề cập về cấu trúc này?


Vì nó rất hay gây nhầm lẫn nếu bạn học đơn giản và không sâu về nó nhất là sau này các bạn sử dụng gặp nhiều tình huống sai một cách khó hiểu nếu bạn không học kỹ bài này.


Chúc các bạn học thành công!


Click tại đây Để Học Tiếng Anh
Phụ Đề Anh Ngữ Thông Minh

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu