Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

English For You 2 - Lesson 38: He is taller than I am

Bài 38: Anh ta cao hơn tôi

10.369 lượt xem
THEO DÕI2989

English For You 2 - Lesson 38: He is taller than I am

Ngày hôm nay chúng ta sẽ học gì? Hãy cùng cô giáo tìm hiểu về "He is taller than I am" cụ thể hơn là tính từ adjactives - các dùng, vị trí, ... cùng các ví dụ minh họa sẽ giúp bạn sáng rõ hơn về tính từ. Đơn giản, kỹ lưỡng. 


 

Luyện Nghe Từ