Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

English For You 2 - Lesson 14: At the Station

Bài 14: Ở Nhà Ga / Bến Xe / Sân Bay

643 lượt xem
THEO DÕI53

English For You 2 - Lesson 14: At the Station


Bài 14: Ở Nhà Ga / Bến Xe / Sân Bay

Luyện Nghe Từ