Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

English for you 2 - Bài 12: Đi Ăn Hàng

Lesson 49: Dining out

379 lượt xem
THEO DÕI53

English for you 2 - Bài 12: Đi Ăn Hàng


Lesson 49: Dining out

Luyện Nghe Từ