Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

English For You 2 - Lesson 39: What is the tallest mountain?

Level 02 : Lesson 12 - What is the tallest mountain?

777 lượt xem
THEO DÕI2969

English For You 2 - Lesson 39:  What is the tallest mountain?


Bài 39: Ngọn núi nào cao nhất?

Luyện Nghe Từ