Học Tập

LỌC THEO:

Dạy Cách Phác Hoạ

How to Sketch
44 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Dạy Cách Phác Hoạ-How to Sketch

Cách Vẽ Khuôn Mặt

How to Draw a Face
50 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Cách Vẽ Khuôn Mặt-How to Draw a Face

Làm Sao Để Hát Hay Hơn

How to Sing Better
62 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Làm Sao Để Hát Hay Hơn-How to Sing Better

Hướng Dẫn Thắt Nút Thắt Cánh Nơ

How to Tie the Bowline Knot
755 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Hướng Dẫn Thắt Nút Thắt Cánh Nơ-How to Tie the Bowline Knot

Khách truy cập mới so với khách truy cập quay lại trong Google Analytics

New vs. Returning Visitors in Google Analytics
376 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Phân tích Khách truy cập mới so với khách truy cập quay lại trong Google Analytics

cáh vẽ 1 chú khủng long

How to Draw a Brontosaurus
558 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Cách vẽ một chú khủng long hoạt hình như thế nào?

Cách học tập thành công

Creating Successful Learners
1.957 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Creating Successful Learners

12 giáo viên bạn không bao giờ muốn gặp :D

12 TEACHERS YOU'LL NEVER WANT TO MEET
2.970 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
12 giáo viên bạn không bao giờ muốn gặp :D 12 TEACHERS YOU'LL NEVER WANT TO MEET

Mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên

Student-Teacher Relationships: Classroom Culture (...
769 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh
Văn hóa lớp học (Thúc đẩy xuất sắc cho tất cả) Student-Teacher Relationships: Classroom Culture (Promoting Excellence for All)