Học Tập

LỌC THEO:

cảm nhận của sinh viên về giảng viên Stanfford House

Stafford House Student Insight - Teachers
581 lượt xem
8 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Stafford House Student Insight - Teachers

Việc làm đầu tiên của tôi

My First Job
1.029 lượt xem
8 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
My First Job

YES Prep: Tuyển dụng và hỗ trợ các giáo viên tuyệt vời

YES Prep: Hiring and Supporting Great Teachers
300 lượt xem
8 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
YES Prep: Hiring and Supporting Great Teachers

Cách học tập thành công

Creating Successful Learners
931 lượt xem
8 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Creating Successful Learners

kết nối giáo viên / sinh viên Google Biểu mẫu

Google Forms a teacher/student connection
252 lượt xem
8 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Google Forms a teacher/student connection

Chào đón học sinh vào ngày đầu tiên của lớp

Welcoming Students on the First Day of Class
424 lượt xem
8 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Welcoming Students on the First Day of Class

12 giáo viên bạn không bao giờ muốn gặp :D

12 TEACHERS YOU'LL NEVER WANT TO MEET
1.349 lượt xem
8 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
12 giáo viên bạn không bao giờ muốn gặp :D 12 TEACHERS YOU'LL NEVER WANT TO MEET

Mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên

Student-Teacher Relationships: Classroom Culture (...
303 lượt xem
8 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Văn hóa lớp học (Thúc đẩy xuất sắc cho tất cả) Student-Teacher Relationships: Classroom Culture (Promoting Excellence for All)

Xây dựng mối quan hệ: Tìm hiểu sinh viên của bạn

Relationship Building: Getting To Know Your Studen...
250 lượt xem
8 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Relationship Building: Getting To Know Your Students

sinh viên và giáo viên - Nội dung không phù hợp giữa

Inappropriate Texts Between Students And Teachers
570 lượt xem
8 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Inappropriate Texts Between Students And Teachers

Các loại sinh viên trong lớp của bạn

The Types Of Students In Your Class
331 lượt xem
8 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
The Types Of Students In Your Class

Làm thế nào để Vẽ một chiếc máy bay hoạt hình

Easy Cartoon Drawing : How to Draw a Cartoon Airpl...
545 lượt xem
8 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Easy Cartoon Drawing : How to Draw a Cartoon Airplane - Làm thế nào để Vẽ một chiếc máy bay hoạt hình

cách dễ dàng để vẽ chú cún cưng

Easy Cartoon Drawing : How to Draw a Cartoon Dog
602 lượt xem
8 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
cách dễ dàng để vẽ chú cún cưng