Học Tập

LỌC THEO:

Hướng Dẫn Thắt Nút Thắt Cánh Nơ

How to Tie the Bowline Knot
321 lượt xem
4 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Hướng Dẫn Thắt Nút Thắt Cánh Nơ-How to Tie the Bowline Knot

Khách truy cập mới so với khách truy cập quay lại trong Google Analytics

New vs. Returning Visitors in Google Analytics
165 lượt xem
4 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Phân tích Khách truy cập mới so với khách truy cập quay lại trong Google Analytics

cáh vẽ 1 chú khủng long

How to Draw a Brontosaurus
239 lượt xem
4 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Cách vẽ một chú khủng long hoạt hình như thế nào?

cảm nhận của sinh viên về giảng viên Stanfford House

Stafford House Student Insight - Teachers
963 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Stafford House Student Insight - Teachers

Việc làm đầu tiên của tôi

My First Job
1.682 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
My First Job

Cách học tập thành công

Creating Successful Learners
1.581 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Creating Successful Learners

kết nối giáo viên / sinh viên Google Biểu mẫu

Google Forms a teacher/student connection
469 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Google Forms a teacher/student connection

Chào đón học sinh vào ngày đầu tiên của lớp

Welcoming Students on the First Day of Class
702 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Welcoming Students on the First Day of Class

12 giáo viên bạn không bao giờ muốn gặp :D

12 TEACHERS YOU'LL NEVER WANT TO MEET
2.240 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
12 giáo viên bạn không bao giờ muốn gặp :D 12 TEACHERS YOU'LL NEVER WANT TO MEET

Mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên

Student-Teacher Relationships: Classroom Culture (...
529 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Văn hóa lớp học (Thúc đẩy xuất sắc cho tất cả) Student-Teacher Relationships: Classroom Culture (Promoting Excellence for All)

Xây dựng mối quan hệ: Tìm hiểu sinh viên của bạn

Relationship Building: Getting To Know Your Studen...
444 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Relationship Building: Getting To Know Your Students

sinh viên và giáo viên - Nội dung không phù hợp giữa

Inappropriate Texts Between Students And Teachers
924 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Inappropriate Texts Between Students And Teachers