Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tự dạy cho mình mọi thứ. Làm thế nào để trở thành một sinh viên cho cuộc sống

Teach Yourself Anything How to Be a Student for Life

3.378 lượt xem
THEO DÕI374

Teach Yourself Anything How to Be a Student for Life

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ