Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

phỏng vấn sinh viên NORIEL MOSTAJO

Student Interviews NORIEL MOSTAJO

357 lượt xem
THEO DÕI207

phỏng vấn sinh viên NORIEL MOSTAJO

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ