Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Hướng Dẫn Thắt Nút Thắt Cánh Nơ

How to Tie the Bowline Knot

613 lượt xem
THEO DÕI57

Hướng Dẫn Thắt Nút Thắt Cánh Nơ-How to Tie the Bowline Knot

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ