Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không trả hết khoản vay sinh viên của bạn?

What Happens If You Don't Pay Off Your Student Loans?

766 lượt xem
THEO DÕI474

What Happens If You Don't Pay Off Your Student Loans?

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ