Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

3 điều ước

Three wishes

1.384 lượt xem
THEO DÕI4

"Three wishes" is a English Fairytale. This story give you some fresh time after much intension. Besides, you can learning English and improve your English skills. Pls subcribe my channel on Youtube to follow more videos http://https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw


 


 


 

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ