Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

cáh vẽ 1 chú khủng long

How to Draw a Brontosaurus

461 lượt xem
THEO DÕI474

Cách vẽ một chú khủng long hoạt hình như thế nào?

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ