Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Chào đón học sinh vào ngày đầu tiên của lớp

Welcoming Students on the First Day of Class

533 lượt xem
THEO DÕI359

Welcoming Students on the First Day of Class

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ