Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

To rain on your parade - Trút mưa xuống cuộc diễu hành của bạn

Thầy Shane

108 lượt xem
THEO DÕI24

To rain on your parade - Trút mưa xuống cuộc diễu hành của bạn-Thầy Shane

Luyện Nghe Từ