Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Ý nghĩa bài hát Auld Lang Syne - The meaning of the song Auld Lang Syne

Thầy Shane Peterson

35 lượt xem
THEO DÕI24
Ý nghĩa bài hát Auld Lang Syne - The meaning of the song Auld Lang Syne-Thầy Shane Peterson
Luyện Nghe Từ