Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

What's up this weekend? - Cuối tuần này có gì không?

Thầy Shane

71 lượt xem
THEO DÕI2

Whats up this weekend - Cuối tuần này có gì không-Thầy Shane

Luyện Nghe Từ