Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Starting is half the battle - Việc bắt đầu là một nửa trận chiến

Thầy Shane Peterson

48 lượt xem
THEO DÕI24
Starting is half the battle - Việc bắt đầu là một nửa trận chiến-Thầy Shane Peterson
Luyện Nghe Từ