Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

My knee went out.- Đầu gối tôi rời ra rồi

Thầy Shane

116 lượt xem
THEO DÕI16

My knee went out.- Đầu gối tôi rời ra rồi-Thầy Shane

Luyện Nghe Từ