Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Mẫu câu "Did you get out ...ing" (Đi làm gì đó)

Thầy Shane

256 lượt xem
THEO DÕI18

Mẫu câu "Did you get out ...ing"-Thầy Shane

Luyện Nghe Từ