Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Đi bộ hay chạy trong mưa thì tốt hơn

Is it Better to Walk or Run in the Rain?

445 lượt xem
THEO DÕI469

Bạn có biết khi trời mưa thì đi bộ bị ướt nhiều hơn hay chạy sẽ bị ướt nhiều hơn?

Luyện Nghe Từ