Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Hồng Hạc Kiếm Ăn Sau Mùa Mưa

Flamingos Feed After the Rains

60 lượt xem
THEO DÕI45
Hồng Hạc Kiếm Ăn Sau Mùa Mưa-Flamingos Feed After the Rains
Luyện Nghe Từ