TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: get

/get/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • động từ

  được, có được, kiếm được, lấy được

  to get a living

  kiếm sống

  to get little by it

  không được lợi lộc gì ở cái đó

  ví dụ khác
 • nhận được, xin được, hỏi được

  to get a telegram

  nhận được một bức điện tín

  he couldn't get leave from his father

  nó không xin được phép của bố nó

 • tìm ra, tính ra

  to get 9 on the average

  tính trung bình được 9

 • mua

  to get a new hat

  mua một cái mũ mới

  to get a ticket

  mua một cái vé

 • học (thuộc lòng)

  to get something by heart

  học thuộc lòng điều gì

 • mắc phải

  to get an illness

  mắc bệnh

 • (thông tục) ăn

  to get one's breakfast

  ăn sáng

 • bắt được (cá, thú rừng...); đem về, thu về (thóc...)

 • (thông tục) hiểu được, nắm được (ý...)

  I don't get you

  tôi không hiểu ý anh

  to get it right

  hiểu một cách đúng đắn điều đó

  ví dụ khác
 • đưa, mang, chuyền, đem, đi lấy

  to get the table through the window

  chuyển cái bàn qua cửa sổ

  get me a chair

  đi lấy cho tôi một cái ghế, mang cho tôi một cái ghế

 • bị, chịu

  to get a blow

  bị một đòn

  to get a fall

  bị ngã

  ví dụ khác
 • (thông tục) dồn (ai) vào thế bí, dồn (ai) vào chân tường; làm (ai) bối rối lúng túng không biết ăn nói ra sao

  ah! I've got you there!

  à! thế là tôi làm cho anh bị bối rối nhé!

 • làm cho, khiến cho

  to get somebody to speak

  làm cho ai phải nói

  he could not get the door open

  hắn không làm thế nào mở được cửa ra

  ví dụ khác
 • sai ai, bảo ai, nhờ ai (làm gì)

  to get one's hair cut

  đi cắt tóc

 • (thông tục) to have got có, phải

  I've got very little money

  tôi có rất ít tiền

  it has got to be done

  phải làm việc đó

 • sinh, đẻ (thú vật; ít khi dùng cho người)

 • tìm hộ, mua hộ, xoay hộ, cung cấp

  to get [for] someone a football match ticket

  tìm mua (xoay hộ) cho ai một vé đi xem đá bóng

 • đến, tới, đạt đến

  shall we get there in time?

  liệu chúng ta có đến đó kịp giờ không?

  to get there

  (từ lóng) thành công

 • trở nên, trở thành, thành ra, đi đến chỗ

  to get fat

  (trở nên) béo ra

  to get old

  (trở nên) già đi

  ví dụ khác
 • bắt đầu

  to get to work

  khởi công, bắt đầu làm

  they got talking

  chúng nó bắt đầu nói chuyện

 • (từ lóng) cút đi, chuồn

 • đi đây, đi đó, đi lại

 • bắt đầu đi lại được (sau khi khỏi bệnh)

 • lan truyền, đồn ra (tin tức)

 • lan truyền, truyền đi (tin đồn)

 • đi ngang qua, vượt qua; cho (ai...) đi ngang qua

  to get one's troops across the river

  cho quân đội qua sông

 • giải thích rõ ràng, trình bày khúc chiết

  to get across an idea

  trình bày ý kiến một cách khúc chiết

 • tiến lên phía trước

 • tiến bộ, vượt những người khác

  he has got ahead of all the other boys in his class

  nó tiến bộ vượt tất cả các học sinh khác trong lớp

 • sống, làm ăn, xoay sở

  to get along without any help

  không có sự giúp đỡ cũng vẫn xoay xở được

 • tiến bộ

  how are you getting along with your English?

  anh học tiếng Anh tiến bộ ra sao rồi?

 • (thông tục) hoà thuận với nhau; ăn cánh với nhau

  they get along very well

  chúng rất hoà thuận với nhau

 • chở đi, đem đi, mang đi

  to get somebody along to the hospital

  mang ai vào nhà thương

 • (thông tục) đi đi, cút đi

  get along with you!

  cút đi! tầm bậy!

 • đạt tới, đến được, tới, đến; với tới được, lấy được, đến gần được

 • kiếm được (tài liệu...); tìm ra, khám phá ra (sự thật...)

 • hiểu, nắm được (ý...)

  I cannot get at his meaning

  tôi không hiểu được ý hắn

 • (thông tục) mua chuộc, hối lộ, đút lót

  to get at a witness

  mua chuộc người làm chứng

 • (thông tục) chế nhạo, giễu cợt (ai); công kích, tấn công (ai...)

  who are you getting at?

  anh đang chế nhạo ai đấy? anh đang công kích ai đấy?, anh đang cố trộ ai đấy?; anh đang cố lừa ai đấy?

 • đi, đi khỏi, ra đi, đi xa

  get away with you!

  cút đi!

 • thoát khỏi, tránh khỏi, trốn thoát

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xoay xở xong, thoát khỏi bước khó khăn

 • cất cánh bay lên (máy bay); mở máy chạy đi (ô tô)

 • nhổ ra, giật ra

  to get back

  lùi, lùi lại; trở lại, trở về

 • lấy lại, tìm lại được, thu lại, gỡ lại

  to get back one's ơn

  (từ lóng) trả được thù

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ủng hộ, giúp đỡ

 • đi qua

  please let me get by

  làm ơn cho tôi đi qua

 • xuống, đi xuống; xuống ngựa; đem xuống, đưa xuống

  to get down on one's knees

  quỳ xuống

 • đánh đổ, đánh ngâ, đánh gục; hạ, bắn rơi (máy bay...)

 • nuốt (miếng ăn...)

  when does the train get in?

  khi nào xe lửa tới?

  to get in between two persons

  len vào giữa hai người

  ví dụ khác
 • mang về, thu về

  to get in the crop

  thu hoạch mùa màng

  to get money in

  thu tiền về

 • trúng cử, được bầu (trong cuộc bầu cử)

 • đấm trúng, đánh trúng

  to get a blow in

  đấm trúng một thoi

 • (thông tục) mặc (quần áo); đi (giày ống...)

 • bốc lên (đầu); làm say chếnh choáng (rượu)

  whisky gets into head

  uýtky bốc lên đầu làm say chếnh choáng

 • lâm vào, mắc vào, nhiễm

  to get into debt

  mắc nợ

  to get into a habit

  nhiễm một thói quen

  ví dụ khác
 • xuống (xe, tàu, ngựa...)

 • ra đi, khởi hành; bay lên (máy bay)

 • gỡ cho (ai) thoát tội, gỡ cho (ai) nhẹ tội; thoát khỏi khó khăn, thoát khỏi được sự trừng phạt, được tha thứ

  to get off cheap (easy)

  thoát khỏi dễ dàng

 • bỏ, cởi bỏ, vứt bỏ, tống đi

  to get off one's clothes

  cởi quần áo

 • gửi đi, cho đi

  to get a parcel off

  gửi một gói hàng

 • làm bật ra, mở ra, làm lỏng ra

  to get the lid off

  mở bật một cái nắp ra

 • đi ngủ

 • tha (một bị cáo...)

 • trục (tàu đắm) lên

  to get off with

  làm thân được, chim được, ve vân được

  to get on a horse

  lên ngựa

 • mặc (quần áo...) vào; đi (giày dép...) vào; đội (mũ...) vào

 • xúc tiến (một công việc...)

 • tiến bộ, tiến phát

  to get on in life

  thành công trong cuộc sống

  to get on with one's studies

  tiến bộ trong học tập

 • sống, làm ăn, xoay sở

  how are you getting on?

  dạo này anh làm ăn thế nào?

  we can get on wothout his help

  không có sự giúp đỡ của chúng tôi cũng vẫn xoay sở được

 • hoà thuận, ăn ý

  they got on very well

  chúng nó sống rất hoà thuận với nhau;

  to get on with somebody

  ăn ý với nhau

  ví dụ khác
 • gần đến, xấp xỉ

  to be getting on for forty

  xấp xỉ bốn mươi tuổi

  it's getting on for dinner-time

  gần đến giờ ăn rồi

  ví dụ khác
 • tẩy (vết bẩn...)

 • xuất bản (một cuốn sách...)

 • đọc, nói ra, phát âm (một từ...)

 • đi ra, ra ngoài

  get out

  cút đi!, ra ngay!, láo!, tầm bậy!

  to get out of sight

  đi mất hút không nhìn thấy đâu nữa

 • xuống (tàu, xe...)

 • thoát ra, lộ ra ngoài (tin tức, điều bí mật...)

 • thoát khỏi, dần dần bỏ, dần dần mất

  to get out of a difficulty

  thoát khỏi khó khăn

  to get out of a habit

  dần dần bỏ thói quen, dần dần mất đi thói quen

  ví dụ khác
 • vượt qua, khắc phục, khỏi

  to get over difficulties

  vượt qua mọi khó khăn, khắc phục mọi khó khăn

  to get over a distance

  vượt qua một quâng đường

  ví dụ khác
 • (từ lóng) dùng mưu lừa gạt (ai); phỉnh (ai)

  to get over somebody

  dùng mưu lừa gạt ai

 • bác bỏ (lý lẽ, chứng cớ...)

 • chuồn, lẩn tránh, không thi hành

  to get round a question

  lẩn tránh một câu hỏi

  to get round the law

  không thi hành luật

 • đi quanh

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đến nơi

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khỏi bệnh, bình phục

 • làm trọn, làm xong; chịu đựng đến cùng

  to get through with a book

  đọc hết một cuốn sách

  to get through with one's work

  làm trọn công việc, hoàn thành công việc

 • đem thông qua; được thông qua (đạo luật...)

  to get to work

  bắt đầu làm việc, bắt tay vào việc

 • đạt đến, đi đến chỗ

  they soon got to be friends

  chẳng mấy lúc chúng đi đến chỗ thân nhau

 • thu góp, góp nhặt

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thảo luận, hội đàm; đồng ý nhau, đi đến chỗ thoả thuận

 • đè lên trên

  to get one's opponent under

  đè lên trên địch thủ

 • đi dưới, chui dưới (vật gì)

 • xây dựng nên, tổ chức, sắp đặt (một buổi lễ...); bày (mưu); chuẩn bị (bài giảng, bài thi...); bịa (một câu chuyện...)

 • trình bày, tô diểm, làm dáng cho (ai, cái gì...); tạo ra (một sự cảm động vờ...)

 • giặt sạch; là (quần áo)

 • tăng

  to get up speed

  tăng tốc độ

 • đứng dậy, ngủ dậy

 • leo lên, đi lên, bước lên

 • nổi dậy (gió...), dâng lên (nước biển...)

 • tiến bộ vượt mức

 • rất hoà thuận; rất hợp ý tâm đầu

 • danh từ

  con (của thú vật) (dùng trong chuyện săn bắn)

  Cụm từ/thành ngữ

  to get in

  vào, đi vào, len vào; tới nơi về (nhà...)

  to get into

  vào, đi vào

  to get off

  ra khỏi, thoát khỏi; sổ ra

  thành ngữ khác