Kinh doanh - Thương mại

LỌC THEO:

Các loại tài khoản ngân hàng - Kỹ năng tài chính

Types of Bank Accounts⎥Financial Literacy
Các loại tài khoản ngân hàng - Kỹ năng tài chính: Video này xác định các loại tài khoản ngân hàng và là một phần trong chuỗi ngân hàng của chúng ta. Có nhiều tài khoản khác nhau do n...
Engsub
2.348 lượt xem

Các Ngân hàng

Banks
Các Ngân hàng 00:01 - Chapter 1. Introduction  02:52 - Chapter 2. Basic Principles of Banking  10:46 - Chapter 3. The Beginnings of Banking: Types of Banks 24:00 - Chapter 4. Theory ...
Engsub
1.458 lượt xem

Các nghiên cứu sau đại học về hội thảo trên web và tài chính - Tháng 6 năm 2017

Postgraduate studies in banking and finance webina...
Các nghiên cứu sau đại học về hội thảo trên web và tài chính - Tháng 6 năm 2017
Engsub
1.327 lượt xem

Tiền và Tài chính: Kinh tế

Money and Finance: Crash Course Economics
Tiền và Tài chính: Kinh tế (học tiếng Anh).   chúng tôi đã đưa ra một loại câu hỏi cơ bản ở đây. Tiền là gì? Tiền tệ là gì? Làm thế nào là hai khác nhau. Vâng, không cho đi quá nhiều...
Song Ngữ
1.774 lượt xem

Ngân hàng đầu tư: Tổng quan ngành và nghề nghiệp trong ngân hàng đầu tư

Investment Banking: Industry Overview and Careers ...
Ngân hàng đầu tư: Tổng quan ngành và nghề nghiệp trong ngân hàng đầu tư
Engsub
1.322 lượt xem

Thành ngữ Ngân hàng Anh - Cụm từ tiếng Anh

English Banking Idioms English Water Phrases
Thành ngữ Ngân hàng Anh Cụm từ tiếng Anh. Idioms in the banking and finance world of English revolve around water. To learn the English banking idioms, I made this video with example...
Engsub
1.305 lượt xem

Tài chính quốc tế

International Finance
Tiếng Anh - Tài chính
Engsub
1.330 lượt xem

William Ackman: Mọi thứ bạn cần biết về tài chính và đầu tư dưới một giờ

William Ackman: Everything You Need to Know About ...
William Ackman: Mọi thứ bạn cần biết về tài chính và đầu tư dưới một giờ
Engsub
1.544 lượt xem

Đi đến ngân hàng - Học tiếng Anh thương mại

Going to the bank - Learn Business English
- Đi đến ngân hàng - Học tiếng Anh thương mại - Giao tiếp tại ngân hàng
Engsub
1.565 lượt xem

Cách nói tiếng Anh tại Ngân hàng

Learn How to Speak English at the Bank English Vi...
Tìm hiểu cách nói tiếng Anh tại Ngân hàng
Engsub
1.442 lượt xem

Giải thích về Ngân hàng - Tiền và Tín dụng

Banking Explained – Money and Credit
Giải thích về Ngân hàng - Tiền và Tín dụng
Song Ngữ
1.469 lượt xem

Tiếng Anh hàng ngày: Tại Ngân hàng

Everyday English: At the Bank
Tiếng Anh hàng ngày: Tại Ngân hàng
Engsub
1.482 lượt xem

Từ vựng tiếng Anh: Cách nói về ngành kinh tế

English Vocabulary: How to talk about the economy
Từ vựng tiếng Anh: Cách nói về ngành kinh tế
Engsub
2.303 lượt xem

Các thuật ngữ và từ vựng tài chính thiết yếu - Các bài học tiếng Anh miễn phí trực tuyến

Learn essential finance terms & vocabulary - Free ...
Các thuật ngữ và từ vựng tài chính thiết yếu - Các bài học tiếng Anh miễn phí trực tuyến
Engsub
1.600 lượt xem

Ngân hàng 1 Tiền, ngân hàng và ngân hàng trung ương Thị trường tài chính & vốn Học viện...

Banking 1 Money, banking and central banks Fina...
Ngân hàng 1 Tiền, ngân hàng và ngân hàng trung ương Thị trường tài chính & vốn Học viện Khan
Song Ngữ
1.425 lượt xem

Từ vựng tiếng Anh thực tế: Tại ngân hàng

Real English Vocabulary: At the BANK
Từ vựng tiếng Anh thực tế hay dùng tại ngân hàng
Engsub
1.778 lượt xem