Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Người điên rồ bán toàn bộ công ty của mình trên Shark Tank

Crazy Man Sells His Entire Company on Shark Tank

827 lượt xem
THEO DÕI302

Crazy Man bán toàn bộ công ty của mình trên Shark Tank

Tags: Shark Tank
Luyện Nghe Từ