Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Sự Thật Về Nền Công Nghiệp Thực Phẩm

Food Inc (2008)

19.068 lượt xem
THEO DÕI2959

Food Inc - Sự Thật Về Nền Công Nghiệp Thực Phẩm 
Bộ phim tài liệu về lĩnh vực nông nghiệp của các tập đoàn Mỹ. Hãy cùng xem nền nông nghiệp đất nước hiện đại, công nghiệp hóa ra sao. Và một khẳng định được tác giả làm rõ là nền nông nghiệp  có hại cho sức khỏe con người, có hại cho môi trường và mang tính chất ngược đãi, bóc lột các gia súc, gia cầm cũng như các công nhân làm việc trong ngành dưới dự dẫn truyện ủa Michael Pollan và Eric Schlosser.


Xem thêm: 


Sự thật ngày nay


Ngành công nghiệp phim ảnh Australia


 


 


 

Luyện Nghe Từ