Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Trải nghiệm sức mạnh của bookbook

Experience the power of a bookbook

2.801 lượt xem
THEO DÕI 1826

Trải nghiệm sức mạnh của bookbook


Học tiếng Anh Công nghệ Trải nghiệm sức mạnh của bookbook - Experience the power of a bookbook
(IKEA - Là hãng nội thất bình dân của Nga nổi tiếng trên thế giới).


Một số câu tiếng anh trong video:
- that changes the way we live. = làm thay đổi cách chúng ta sống.
- should be in the hands of everyone. = nên ở trong tầm tay mọi người.
- What’s about multiple users? = Thế nhiều người dùng thì sao?
- and the battery life is internal. = và tuổi thọ pin là vĩnh cửu

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu