Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Marketing

Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Marketing

4.744 lượt xem
THEO DÕI 3350

Học từ vựng tiếng anh chuyên ngành Marketing

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu