Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bản tin đầu tư hôm nay số 2

Today's Investor News No2

6.868 lượt xem
THEO DÕI1680

Học tiếng Anh thương mại Bản tin đầu tư hôm nay số 2 - Today's Investor News No2


Một số từ xuất hiện trong video: 
+ Forecast: dự đoán, dự báo
+ Increase: sự tăng lên, tăng thêm 
+ Discussion: sự thảo luận, sự tranh luận
+ Heat up: nóng lên, sôi nổi lên
+ Struggling: sống chật vật, vật lộn
+ Commit: hứa, cam kết

Luyện Nghe Từ