Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Làm sao để thiết kế một logo hiện đại

How To Design A Modern Logo

657 lượt xem
THEO DÕI2809

How To Design A Modern Logo - Làm sao để thiết kế một logo hiện đại 


Creating a modern logo design can be hard. So in this video I'm giving you a sneaky look into a new logo design course! 

Luyện Nghe Từ