Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub

Làm sao để thiết kế một logo hiện đại

How To Design A Modern Logo

206 lượt xem
THEO DÕI 1747

How To Design A Modern Logo - Làm sao để thiết kế một logo hiện đại 


Creating a modern logo design can be hard. So in this video I'm giving you a sneaky look into a new logo design course! 

Luyện Nghe Từ