Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Xe tải Volvo - Sự chính xác tuyệt vời

Volvo Trucks - The Epic Split feat. Van Damme (Live Test)

384 lượt xem
THEO DÕI293

Xem Jean-Claude Van Damme thực hiện phân chia nổi tiếng của mình giữa hai xe tải đi lùi. Chưa bao giờ được thực hiện trước đây, JCVD cho biết đó là sự phân chia hoành tráng nhất - bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ và bình luận!


Thử nghiệm trực tiếp này được thiết lập để chứng minh độ chính xác và ổn định định hướng của Volvo Dynamic Steering - một công nghệ đầu tiên trên thế giới giúp Volvo FM dễ lái hơn.

Luyện Nghe Từ