TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Cấu trúc câu tiếng Anh

Lọc theo:

Các chuyển từ danh từ sang tính từ

Các chuyển từ danh từ sang tính từ.. - Tìm hiểu về tính từ đuôi 'ed' và 'ing'. - Cách biến đổi danh từ chỉ giới tính trong tiếng Anh. 1. N+ en: làm bằng chất liệu g...

Các câu giả định với “It is time”

Các câu giả định với “It is time” . - Các dạng câu hỏi " How" trong tiếng Anh. 1.    It is about time + subject + simple past (đã đến lúc – giả định thời gian đến...

Tìm hiểu về tính từ đuôi 'ed' và 'ing'

Tìm hiểu về tính từ đuôi 'ed' và 'ing'. - Tính từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh. - Những tính từ mô tả tính cách con người.. - Tính từ đuôi "ing" như "b...

Cấu trúc tương phản trong tiếng Anh

Cấu trúc tương phản trong tiếng Anh. - Cấu trúc "hơn" trong tiếng Anh: prefer, would prefer, would rather. - Chú ý: cấu trúc tiếng Anh đặc biệt. 1.     Although/ A...

Các cấu trúc của "Wish"

Các cấu trúc của "Wish". - Cấu trúc câu khẳng định - phủ định - nghi vấn của các thì dùng trong hiện tại. - Cấu trúc "hơn" trong tiếng Anh: prefer, would prefer, w...

100 cụm động từ thông dụng nhất

100 cụm động từ thông dụng, hay được dùng nhất. Các bạn nhớ luyện thường xuyên để nghe nói tiếng Anh được tốt hơn nhé.. >> Cụm động từ với Come. >> Cụm...

Cấu trúc động từ nguyên mẫu theo sau:

Cấu trúc động từ nguyên mẫu theo sau:. - Cấu trúc câu khẳng định - phủ định - nghi vấn của các thì dùng trong hiện tại. 1.    S + used to V + O …………………….. đã từn...

Cách sử dụng mạo từ:

Cách sử dụng mạo từ:. -  Âm câm và những quy tắc.  . I.    Mạo từ xác định: THE. Mạo từ xác định (definite article) THE: được dùng khi người nói và người nghe/người...

30 CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU

. Danh sách 30 cấu trúc viết lại câu căn bản. 1. S + V + adv = S + V + with + N. 2. S + be + adj + N = S + V + adv. 3. S + remember + to do Sth...

Mẫu câu chúc mừng trong tiếng Anh

MẪU CÂU TIẾNG ANH CHÚC AI ĐÓ CẦN NHỚ . - Congratulations! Chúc mừng Bạn có thể dùng lời chúc này trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau trong đời sống chẳng hạn như...

50 CÂU GIAO TIẾP THÔNG DỤNG

50 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng, hay dùng nhất.. Các bạn nhớ share về face để đọc lại nhiều lần nhé!. 1. Ask for it! - Tự mình làm thì tự mình chịu đi!. 2. E...