TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Cấu trúc câu tiếng Anh

Lọc theo:

SUCH...THAT... VÀ SO...THAT...

SUCH...THAT... VÀ SO...THAT.... Học tiếng Anh, học cả ngữ pháp, vậy những ngữ pháp sau các bạn đã học chưa? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé mọi người.. - Tiếng Anh và c...

Những cấu trúc "To Do" phổ biến

Những cấu trúc "To Do" phổ biến . - Cấu trúc của một Email tiếng Anh. - COMMON SUFFIX – Những hậu tố phổ biến. “ To do sth … “ một cấu trúc khá phổ biến khi học tiế...

Tiếng Anh và câu cảm thán

Tiếng  Anh và câu cảm thán . - Chú ý đặc biệt của câu hỏi đuôi. - Các dạng câu hỏi " How" trong tiếng Anh. Học tiếng Anh hay bất cứ ngôn ngữ nào khác, câu cảm thán ...

Những cụm từ nối hay có trong đề thi

Những cụm từ nối hay có trong đề thi. - Linking Words – Những từ nối trong tiếng Anh . - Những từ nói tắt, nối âm trong tiếng Anh. Học tiếng Anh, những cụm từ nối t...

Câu nhấn mạnh trong tiếng Anh .

Câu nhấn mạnh trong tiếng Anh .. - Câu điều kiện và những kiến thức nâng cao. - Các động từ “Ôm” trong tiếng Anh. Câu nhấn mạnh trong tiếng Anh hay còn gọi là câu c...

5 loại câu điều kiện tiếng Anh

5 loại câu điều kiện tiếng Anh.. - Tên tiếng Anh các loại cá. - Quy tắc nói ngày tháng năm trong tiếng Anh. Học tiếng Anh, không thể không học đến câu điều kiện, đặ...

Chú ý đặc biệt của câu hỏi đuôi

Chú ý đặc biệt của câu hỏi đuôi. - Các dạng câu hỏi " How" trong tiếng Anh. - Chú ý: cấu trúc tiếng Anh đặc biệt. Câu hỏi đuôi là mẫu câu hỏi thường hay sử dụng tro...

Phân biệt Start và Begin

Phân biệt Start và Begin. - Các cặp từ tiếng Anh cần phân biệt. - Phân biệt: Get used to, be used to, used to.. -    Start Start thường mang đến một cảm giác nhanh...

Cách thêm đuôi “ing” vào sau động từ

Cách thêm đuôi “ing” vào sau  động từ. - Tìm hiểu về tính từ đuôi 'ed' và 'ing'. - Từ vựng tiếng Anh: động từ về ăn uống. 1.    Động từ 1 âm tiết: nhân đôi phụ âm ...

Cách phân biệt: “WILL” và “GOING TO”

Cách phân biệt: “WILL” và “GOING TO”. - Phân biệt "Miss" và "Remember". - Cách phân biệt Under và Below. 1. Khi đưa ra quyết định . - Will: Diễn tả những quyết định...

Các cấu trúc với Take

Các cấu trúc với Take. - Cấu trúc "hơn" trong tiếng Anh: prefer, would prefer, would rather. - Cấu trúc của một Email tiếng Anh. -    To take a bath: Đi tắm -    ...

Các mệnh đề quan hệ

Các mệnh đề quan hệ.. - Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh. 1.    Who: thay cho người Ex:  -    Subject: the man who phoned me works in my office. (he phoned ...