Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

GTS6.1. Thức ăn bạn yêu thích khi còn nhỏ là gì? Bạn ăn thức ăn đó khi nào?

What food did you like to eat when you were a child? when did you eat that food?

364 lượt xem
THEO DÕI5

 


When I was a child, I had a fancy for home cooked food made my mother. To me, she was an expert at cooking. Among the dishes she made, I was really into roast meat which was so tasty and lip-smacking. As far as I could remember, she made this kind of good for me anytime I craved it. I'm still fond of eating roast meat when I grow up. Now, I follow her recipe to cook it myself at home during the weekends for my family.

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ