Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Có bất kỳ âm thanh nào mà bạn yêu thích không?

GTS 6-Q15. Are there any sounds that you like?

54 lượt xem
THEO DÕI4

.

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ