Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

GTS6.4. Bạn thích ăn những loại rau và quả nào?

What is your favorite vegetable and fruits?

277 lượt xem
THEO DÕI5

  1. What is your favorite vegetable and fruits? 


Hmm, I believe in the benifits of diversity so I try not to be more attached to certain kinds of vegetables than to the others. My top three are broccoli, celery and sweet potato because all of them are both nutritious and lips – macking. I also tend to prefer fruits and vegetables that are in season because they cost less, taste better and contain fewer toxic chemicals than those grown out of season like mangosteen and durian.

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ